2

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით

1

ყლე

ყლე არის ყლე, არ იხსნება

ყლე კაცია, ყლეს ძოვს, ყლეს ხმარობს ხმალივით