ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი

7 ქულა

ა?

1 ქულა