0

გაშკა

იგივე ჰაშიში. მოსაწევი რომელიც კანაფისგან მზადდება ძირითადად მას ცოტა რაოდენობით მოიხმარენ ხოლმე.

-შენ თავს ვფიცავარ დავით გუშინ შენ გაშკას ერთი ნაპასი ვხიე და კინაღამ მამაჩემი გავაღვიძე მიშველეთქო