0

გოგოა თუ გიორგი?

კითხვა რომელიც ჩნდება გრძელთმიანი, თმაშეკრული ადამიანის უკნიდან დანახვის დროს, როდესაც მისი კისერქვედა ფიზიკური მონაცემები მამაკაცისას წააგავს მაგრამ მთლიანობაში ვერ გაგირკვევია მდედრია თუ მამრი

-ნახე შეჩემა იქეთ ვიღაც გოგო მიდის მგონი
-გოგოა თუ გიორგი შეჩემა?