0

მზიური

ყველაზე თესლი შესახვედრი ადგილი

- სად შევხდეთ?
- იასნა მზიურში