0

გასაღებაზე ხარ?

ძირითადად იხმარება ოჯახის წევრის მიმართ, რომელმაც საჭიროზე მეტი საჭმელი გააკეთა და ჭარბი ინტენსივობით გვთავაზობს მის ჭამას, რათა არ გაფუჭდეს

- ნოდო, მოდი ჭამე ლობიო (მე -12ჯერ)
- რაიყო, გასაღებაზე ხარ?