0

შეჩემა

ამ სიტყვას განმარტება არა აქვს

გია ლუდზე ამოხვალ

მაცადე შეჩემა საქმები მაქვს