0

სკოლა

ზოგადად, არის დაწესებულება, სადაც მოსწავლეები სწავლობენ მასწავლებლებისგან და იღებენ ზოგად განათლებას სხვადასხვა საგანებში
რაც ცხოვრობაში ეხმარებათ

მაგრამ საქართველოში არის დაწესებულება სადაც 12 წლის განმავლობაში დადიხარ ყლეპროჭაობ და მასწავლებელები ტყნავენ ტვინს უაზრო გაკვეთილებით რომელიც არასოდეს არსად არ გამოგადგება

გიორგი:ნანა მას დღეს მე სამწუხაროდ ჰომოზიგოტებზე გაკვეთილი არ მისწავლია

ნანა მასი: რას ამბობ გიორგი? როგორ თუ არ ისწავლე შენ ცხოვრობას რა აზრი აქვს ამის გარეშე?