0

სკიდადლი

სკიდადლე სკიდუდლე, ტვოი ხუი ეტა ნუდლე. ტარარამ ტარარამ

ხუი ეტა სკიდუდლი