0

ჭამაჯვია

გამოუსადეგარი ადამიანი რომელიც ჭამის და მოჯმის გარდა არაფერს არ აკეთებს.

-ადე რამე გააკეთე შე ჭამაჯვიავ