0

შიგ ხოარგაქ?

უნდა შეიხედოთ და გაარკვიოთ კი თუ არა

შენ შვილო შიგხოარგაქ