0

მოკვარახჭინება

ბევრი ან კომპლექსური საქმის დასრულება, ძირითადად ამ დროს თავი კარგად და მოხერხებულად გაართვი ყველა საქმეს და შენითავით და შედეგით კმაყოფილი ხარ.

ეგ ამბავიც მოვაკვარახჭინოთ და წავიდეთ.