0

ბლეყვე

რაღაცნაირი მოუხერხებელი, უგემური, უმუღამო, ზარმაცი, პიროვნება

ეს რა ბლეყვეა.