0

დანალევი

როდესაც სადმე ან ვინმესთამ დალევის ისტორიას ხუმრობით-ალერსობით ფორმაში იხსენებ

მაგ ადგილას აქვს დანალევი.