0

გოიმი ნაშისგან

გოგო თუ გოიმს გეძახის იმიტომ რომ მასთან შედარებით ცოტათი ერთგული ხარ, და წასულ-მოსულის ჭკუაზე არ ხარ
ნიშნავს რომ ნაშობს. თუ თქვენთან საუბრის სურვილი გამოხატა და საუბრისას გოიმი დაგიძახათ, ცოტა შემთხვევაში ფუ ბლიად მუტელი გამაზეთ

ასეთ შემთხვევაში გულს ნუ გაიტეხთ თქვენთვისვე კარგი მოხდა