0

აქანა ქუთაისია სიმონ

ფრაზა რომელსაც ქუთაისელი ტიპები იყენებენ ბირჟაზე სადაც არ უნდა იყვნენ, სულაც თბილისში

სიტუაცია ვაკეში:
a: აქანაა ქუთეისიაა სიმოონ
b: ქუთაისი რაფერაა თბილისია აქ
a: სადაც მე ვარ იქანაა ჩემი ქუთაისი სიმონ გამიგე?