0

ქუთაისი

ქალაქი იმერეთში, სადაც ყველაფერი სწორად, დალაგებულად, გონივრულად, ლამაზად და უნაკლოდ ხდება. საცაა ქუთაისელი იქანაა ქუთაისიც და მაგას წინ ვერ დოვუდგებით. მამაქალაქია ჩვენი⭐
მზე ქალაქია მზე ხალხია☀

აბა სიმონ რაფერ გინდათ თქვენ?