0

ფაჩართავიანი

როდესაც მამაკაცს ფაჩარივით გაბუნტყლული თმა ადევს თავზე

-ნახე შეჩემა ამ ყლეს თმები კიდე არ შეუჭრია
-იმენა ფაჩართავიანია