0

ჩუკენოლოგი

როცა ადამიანი ნძრევაში ისეთი გაწაფულია რომ ნძრევის მეცნიერადაც შეძლება იწოდებოდეს

-ეს დღედაღმე ანძრევს ბიჭო?
-აბა როგორ, ჩუკენოლოგია