6

მოუტყან

უნივერსალური სიტყვა, რომელიც წინადადებაში თითქმის ნებისმიერ ადგილას ჯდება და გამოიყენება, როდესაც გვეზარება სიტუაციისადმი ეპითეტის მისადაგება

1. გუშინ მე და ერიკამ იმდენი დავლიეთ, მოუტყან...
2. მოუტყან, გუშინ მე და ერიკამ იმდენი დავლიეთ
3. გუშინ, მოუტყან, მე და ერიკამ იმდენი დავლიეთ