0

შეჩემა

მიმართვა რომელიც მხოლოდ ძალიან ახლო მეგობრებს (ძმაკაცებს) შორის გამოიყენება და ადრესატის სახელის ნაცვლად იხმარება

სად დაიკარგე ეს დღეები შეჩემა ?