0

ტასკა

აღნიშნავს რაიმე ტიპის გასაჭირს ან სიძნელეს (პიზდეცის პირდაპირი სინონიმია)

-წამო ბიჭო მაკუნას დავადგეთ
-დედამისია სახლში და ტასკაა შეჩემა