2

ნელა ქენი

სიტყვათა მყარი შეთანხმება გამოიყენება სიტუაციებში როდესაც ახლომახლო მყოფი პირი ყოჩობს შენ კი მისი უმაქნისობის და უიმედობის საჩვენებლად მხოლოდ ორი სიტყვის გამოყენება გსურს.

-ორშაბათიდან ვარჯიშს დავიწყებ
- "ნელა ქენი"