0

ყლეწონია

პიროვნებას, რომელიც საკუთარ თავს ყველა ხერხით იწონებს, ყლეწონია ადამიანი ეწოდება. წლეწონია ადამიანებს აქვთ უნანი, თავი მოიწონონ ყველაფრით: ცოდნით, მატერიალური სიმდიდრით, იმით რომ 15 ლარია შაურმას შეჭამენ და კიდევ 7იანს დააყოლებენ და ა.შ. ყლეწონია ადამიანი გამოირჩევა თვითკმაყოფილი ღიმილით და საუბრის დროს უადგილოდ ინგლისური სიტყვების ხმარებით.

ყლეწონია გიორგიმ შუქნიშანზე გოგონას თვითკმაყოფილი ღიმილი სტყორცნა და თავისი "ბიემვე" ადგილს მოსწყვიტა.