შაფათი - სანდრრრ - ბიძერი
6

შაფათი

ამას განმარება არ აქვს უბრალოდ მოხუცები ამბობენ ხოლმე შაბათის ნაცვლად.

დღეს შაფათია თუ კვირე