0

საყლევეთი

ასახავს ადამაიანთა გარკვეულ ჯგუფს, რომელიც ვერ დაიკვეხნის ინტელექტის მაღალი დონითა და აზროვნების ფართო ჰორიზონტით.

გივი: გუშინ პოეზიის საღამოზე ვიყავი.
გურამი: კაი რა რას დადიხარ მაგ საყლევეთში.