5

ყ*ეზე ბანტი

როდესაც ამ სიტყვებს იყენებთ თამანოსაუბრეს არწმუნებთ რომ რაიმე კონკრეტული საგანი ან მოვლენა არ გაინტერესებთ . უინტერესობის აღმატებითი ფორმა.

-ბიჭო გივი გათხოვდა
-ყ*ეზე ბანტი