1

სირბანჯო

ადამიანი რომელიც იმდენად სირია რომ სხვა სირებზე მეტად დაბლა დგას და ხომ უნდა განასხვაო რამით და ამატებ სიტყვა ბანჯოს რომელიც იმდენად სირი სიტყვაა რომ სხვა სირ სიტყვებზე დაბლა დგას.

-ეს ისეთი სირბანჯოა პირში რომ მისცე მადლობას გეტყვის