ფანჯარა გამოაღე გავფრინდით შეჩემა - giopeta - ბიძერი