ღვიზლი ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი. - აფსუს - ბიძერი