დოზანა - belka - ბიძერი
0

დოზანა

ჯანდაბასთან გაიგივებული, ძირითადად ბებიების მიერ გამოყენებული სიტყვა, რომელიც ახასიათებს იმ საგანს/პიროვნებას, რომელზეც ბრაზობენ.

-ჯანდაბა და დოზანა შენ!.. რით ვერ გამოხვედი ტუალეტიდან, ამდენი ხალხი გელოდებით...