ჩაქიმვა - brumxilda - ბიძერი
5

ჩაქიმვა

როდესაც ძალაუნებურად ჩაეძინება ადამიანს, ან უბრალოდ მოითენთება.

"მაგრა ჩამაქიმინა ამ მოსაწევმა"