0

ნაბოზვარი.

სიტყვა ნაბოზარის ექსტრემალური ფორმა. გამოიყენება ადამიანის ნეგატიურ კონტექსტში მოსახსენიებლად.

-შე ნაბოზვარო!
-ნაბოზვარი არ გამდის, დედაზე მიდის. ნაბოზარი კიდე ხო..