3

კუტუს წელვა

ჩვეული მდგომარეობა, რაში მყოფი პირიც იმავე საქმიანობითაა დაკავებული, რითიც ყოველთვის (ესე იგი, განსაკუთრებული არაფერი)
ზედსართავი ფორმა - კუტუწელია; პირი რომელიც მუდამ კუტუს წელვის მდგომარეობაში იმყოფება.

-რას შვები შეჩემა?
-რავი აი კუტუს ვწელავ რა...