2

ვინ ლაშას მამა შე ყლეო

ამ გამოთქმით ვურეკავთ ადამიანს რომელსაც ჩვენთან რაიმე ვალდებულება ან მოვალეობა აკისრია და დათქმულ დროს უკვე დიდი ხანია გადააცილა

-ლაშას მამა გარდაიცვალ და მოგვიანებით გნახავ
-ვინ ლაშას მამა შე ყლეო მოეთრიე აქ თორე