0

აბა ახტი

ძირითადად გამოყენებულია ოჯახის ბიჭებში,რომლებიც ხუთსიტყვიან წინადადებაში
ექვსჯერ დედამისს მოკითხვას უთვლიან საკმაოდ ორიგინალურ ფორმებში.ამ კითხვით ძირითადად მიმართავენ უმცროსკლასელებს ან ზოგადად უმცროსებს.

-ჩემი ძმა,აბა აქეთ მოიწიე
-რახდება?
-ფული ხოარ გექნება ჩემი დედაშევედი
-არა სულ დავხარჯე
-აბა ახტი