1

ყლეთა ჯოგი

ყლეების ერთობლიობა.

" არ გვინდა რა სანდროსთან წასვლა, იმენა ყლეთა ჯოგი დაგვხვდება"