0

ერთიანი

კომბინაციის კოდური სახელი ფეხბურთში რომლის შინაარსი არც პასის მიმღებმა იცის და არც თვითონ პასის გამკეთებელმა.

-დავაი სოსო ერთიანი...