0

აქ ყლე არავინ არაა ))

ერთი ადამიანის მიერ მეორისადმი "ჟარგონულად" განმარტვა იმის, რომ მარტივად მას ვერ მოატყუებს

კაი ბიჭები წინადადებაში არ გამოიყენებიან

0

აბა ერთი დააგორე

ფრაზა რომელიც გამოიყენება ზროსლი ტიპების მიერ პატარა ბავშვისადმი. ამ ყველაფერს მოსდევს აკენწვლის წარუმატებელი მცდელობა და ბურთის გადაგდება. ყვეაზე კარგ შემთხვევაში კი ნოსტალგიური ამოოხვრა.

აბა ერთი დააგორე
ბურთი გავაგოროთ