1

გრევი

“საჩუქარი” ან იგივე “პადარკა” ოღონდ უფრო უხეში და ქუჩური ფორმით. ნივთი ან რაიმე არამატერიალური საფგები,რომელიც შესაძლებელია გადასცეს ერთმა პირმა სხვა პირს ან პირებს ან/და პირმა სხვა ნებისმიერი გზით ჩააყენოს სხვა პირები მომგებიან პოზიციაში “გრევით”.

გიომ ისეთი გრევი დაგვიტოვა, სასტავს გაგვისწორა მთელი ღამე ვბოლაობდით.

0

პრესში გატარება

ტყვნაში გატარების სინონიმი. როდესაც ადამიანი განიცდის დიდ წნეხს ვინმეს(ები)ს მხრიდან.ასევე მოიხსენიებენ, როგორც ‘დაპრესა’.

“მენტებმა იმ დღეს გიო მაგარ პრესში გაატარეს, მოსაწევს ეძებდნენ, მაგრამ ვერ უპოვეს”.

0

ფაქტი

ნარკოტიკული საშუალება, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაშიც პიროვნებას დაეკისრება შესაბამისი კანონით გათვალისწინწბული პასუხისმგებლობა.

“გიოს მენტებმა მანქანიდან ფაქტი ამოუღეს და 500 ლარიანი მიარჭეს”.

0

რკინა(რკინები)

იარაღის აღმნიშვნელი სიტყვა,რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას,როგორც ცეცხლსასროლი, ასევე ცივი იარაღის მიმართ, როგორც მხოლობით,ასევე მრავლობითი მნიშვნელობით.

“გიოს ნედარაზუმენიე მოუვიდა ზღვაზე და ბიჭები ავდივართ რკინებით”

2

კატა

“კატის დადგმა” მოქმედება,რომლის განხორციელების შედეგად მისი განმახორციელებელი(განმახორციელებლები) ცდილობენ თაღლითობის ჩადენას და ამ გზით მათვის სასურველი შედეგის დადგომას.

“ეს ნაბოზრები არ ჩანან და უეჭველი კატას გვიდგამენ” უთხრა გიომ სანდრექსას და მანქანა მოწყვეტით დაძრა.

0

დაბოლება

1) მოსაწევით დაბოლება,პროცესი, როდესაც ადამიანი განიცდის ნარკოტიკული საშუალებით თრობას. 2) “დაბოლება” - მოტყუება,გაბითურება,გაცუცურაკება. პროცესი როდესაც ერთი პირი ან პირთა ჯგუფი თაღლითობა და განზრახ შეცდონაში შეჰყავს სხვა პირი ან პირთა ჯგუფი.

1) გუშინ ისეთი დაბოლილი ვიყავი ბოიშვილი ვიყო მამაჩემი ბებიაჩემჯ მეგონა. 2)” ტიპი ისეთი დავაბოლე ახლაც ზის და მელოდება ფულს როდის მივუტან” თქვა გიომ და ულვაშებში ჩაიცინა.

0

მომისმინე ბიჭო!

“ყურადღება მომაქციე და სმენად გადაიქეცი”-ს მიმართვის უხეში ფორმა, რასაც ხშირად როგორც წესი, მოყვება შემდგომი რიტორიკული შეკითხვა: “ვინ არის შენი ბიჭო”?! და ა.შ. ამიტომ გირჩევთ თავის შეკავებას მისი გამოყენებისგან.

მომისმინე ბიჭო! ის გოგო მე მიყვარს...

0

გაატყნეს

პირი ან პირთა ჯგუფი გამოიჭირეს ფაქტზე ამ რაიმე უკანონო ქმედებია ჩადენის პროცესში მოხვდნენ პოლიციის ან სხვა მათთან არადაკავშირებული პირის ან პირთა ჯგუფის თვალთახედვის არეში.

გუშინ გიორგა გაატყნეს შეჩემა შუა ქუჩაში ფსამდა და 500 ლარიანი ტენეს მენტებმა.

0

ნავსიაკი სლუში

ყოველი შემთხვევისთვის ანუ საჭირო მომენტისთვის თავის დაზღვევის მიზნით რაიმე საჭირო ნივთზე ან ნებისმიერ რამეზე თადარიგის დაჭერა და წინასწარ საქმის მოგვარება ან ნივთის დამარაგება,რომ საჭიროების დადგომის მომენტში საძებნი არ იყოს გამოსავალი.

ეგდოს რა ეს დანა ნავსიაკი სლუში რა ხდება რაიცი

0

შუტკა გაუხსნა

პირები შევიდნენ ერთმანეთთან ახლო მეგობრულ შეხუმრებულ ურთიერთობაში,რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია მსუბუქი ან საშუალო სიძლიერის უხამსი ხუმრობების გატარება/მოფიქრება/ერთმანეთში მიმოცვლა, ისე რომ, ამ ქმედებას არ მოყვეს სერიოზულში მოთხოვნა, ან რაიმე მსგავსი უკურეაქცია მეორე პიროვნების მიერ.

შუტკა გაუხსნა თუ არა გიომ ალექსას ეგრევე მიჯმა მიიღო.