0

ჰიდროელექტროსადგური

ჰიდროელექტროსადგური არის სიტყვა რომელიც სპეციალურად შექმნეს იმისათვის რომ ქურდი ზონაში რომ გაგეცინება დიდხანს გაგძუყნონ სანამ იტყვი და ამ დროს ასო შეგეშლება თავიდან რომ დაიწყო სიტყვის თქმა

ჰიდროელექტროსადგური,ჰიდროელექტროსადგური, ჰიდროელეკტლოსადგული ეეეე კიდე შემეშალა რა თავიდან უნდა დავიწყო