0

ცუცი

კეთილი, ამბიციური, მაგრამ ხანმოკლდ

ცუცი რახდება გაფრინდი ძმა?!