0

არ გეიჯვაა თლაათ

ანუ: ადამიანი მის საზღვრებს გასცდა და დროა ტრაკი დააყენოს სანამ დააყაყებენ

ერთხელ გავუღიმე და არ გეიჯვა თლაათ