0

დამიპაჟარე

სიგარეტზე მოკიდება

გიუშ ბებერო ასანთი არ მაქვს და კაცურად სიგარეტზე დამიპაჟარე რა