0

ჩორტი

ჩორტის ჩაგდება - როდესაც გოგო ან ბიჭი სხვის საქმეში ჩაერევა,არასწორ ინფორმაციას გასცემს,რის გამოც სხვები პირისპირდებიან.

აკა: “გიორგამ ნიკოზე თქვა მაგარი ყვერიაო”
ნიკო:” ეს აკა რა ჩორტავშიკი ყლეა”