0

ერთმა გამისხა

ტოტალიზატორის სასოწარკვეთილი მოთამაშე რომელმაც ბილეთში ერთი თამაშის გარდა ყველაფერი დასვა

ერთი ლივერპულმა გიმისხა

0

მინუსებში ვარ

ანგარიშის დაზოგვის საუკეთესი საშუალება

-დამარეკინებ?
-არა მინუსებში ვარ

0

თქვენც იგრძენით

სტატუსი რომლის გამოქვეყნება უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდება მიწისძვრის შემდეგ

თქვენც იგრძენით?