0

გაადი

უფროსის შემოსვლის დროს გააჯვის გადაკეთებული ფორმა.

-ორი ხე ტყეა?
-აუ ნიკა გაა.....დი რა