1

საიდან სადაო წმინდაო საბაო

გამოიყენება მაშინ როდესაც ორ აზრს შორის კავშირი არალოგიკურია,ან არ არსებობს

-ნახე რა თესლი მანქანაა
-რა თესლი?! მაგარი ყლეობაა! საიდან სადაო წმინდაო საბაო