0

ადამ კუკუს დროინდელი

გამოიყენება რაიმე ნივთის ან მოვლენის სიძველის აღსანიშნავად

ადამ კუკუს დროინდელი ტელევიზორი, ტელეფონი, პენტიუმ სამი :)