0

გაზგასული ბორჯომი

ეს ფრაზა გამოიყენება საკუთარი მდგომარეობის სხვისთვის ვერბალურად გადაცემისათვის როდესაც გვეკითხებიან თუ როგორ ვართ და ნიშნავს არცთუისე საამაყოდ ან ცუდად ყოფნას.

-ზდაროვა, რავა ხარ?
-ზდაროვა, რავი, გაზგასული ბორჯომივით... შენ?